Projekty domów wg powierzchni
    »  do 120m²
    »  od 121 do 170m²
    »  od 171 do 220m²
    »  powyżej 220m²

Projekty domów wg kondygnacji
    »  Projekty domów parterowych
    »  Projekty domów z poddaszem
    »  Projekty domów piętrowych
    »  Projekty domów z podpiwniczeniem

Projekty wg miejsc postojowych
    »  Domy bez garażu
    »  Domy z garażem jednostanowiskowym
    »  Domy z garażem dwustanowiskowym
    »  Domy z garażem podziemnym

Projekty domów wg kategorii
    »  Projekty domów nowoczesnych
    »  Projekty willi i rezydencji
    »  Projekty dworków
    »  Projekty domów na wąską działkę
    »  Projekty domów na pochyłą działkę

Projekty domów wg zabudowy
    »  Projekty domów wolnostojących
    »  Projekty bliźniaków
    »  Projekty szeregówek

Zobacz również
    »  Projekty domów energooszczędnych
    »  Projekty budynków usługowych
    »  Projekty domów drewnianych
    »  Projekty domów z częścią usługową
    »  Projekty domów letniskowych


   Znajdź projekt
   Nazwa projektu:    
   KOD projektu:    
   Powierzchnia max.:    
    

Nasze porady
    »  Jak zamówić projekt
    »  Co zawiera projekt
    »  Najczęściej zadawane pytania
    »  Artykuły i porady
    »  Słownik budowlany

Współpraca
    »  Przedstawiciele

Cennik
    »  Projekty gotowe
    »  Projekty indywidualne

Adaptacje projektów gotowych
    »  Adaptacja projektu
    »  Formularz zamówieniowy
 
PROJEKT DOMU Z WERANDĄ B640 *Energooszczędny PROJEKT DOMU W STYLU AMERYKAŃSKIM B651 *EnergooszczędnyPROJEKT DOMU Z WERANDĄ B635 *Energooszczędny PROJEKT DOMU Z WERANDĄ B637 *Energooszczędny PROJEKT DOMU REKREACYJNEGO B663 *Energooszczędny
  Klasa B640     PROJEKT DOMU Z WERANDĄ B640 *Energooszczędny Cena: 2000 zł  
  Klasa B651     PROJEKT DOMU W STYLU AMERYKAŃSKIM B651 *Energooszczędny Cena: 3500 zł  
  Klasa B635     PROJEKT DOMU Z WERANDĄ B635 *Energooszczędny Cena: 2000 zł  
  Klasa B637     PROJEKT DOMU Z WERANDĄ B637 *Energooszczędny Cena: 2000 zł  
  Klasa B663     PROJEKT DOMU REKREACYJNEGO B663 *Energooszczędny Cena: 2000 zł  

REGULAMIN / POLITYKA PRYWATNOŚCI
Regulamin określający zasady i warunki zakupu w Sklepie internetowym działającym za pośrednictwem stron internetowych: www.projektgarazu.pl, www.bobhall.pl, www.projektbudynkugospodarczego.pl, www.nowoczesne-projektydomow.pl, www.bobprojekt.pl stanowiący własność biura "BobSTUDIO" Pracownia Architektoniczno – Konstrukcyjna.

1. Definicje
1.1 "Regulamin" – niniejszy regulamin Sklepu internetowego "BobSTUDIO" Pracowni Architektniczno – Konstrukcyjnej.
1.2. „Sprzedający” – "BobSTUDIO" Pracownia Architektoniczno – Konstrukcyjna Katarzyna Jakubczak - Malec z siedzibą w Krakowie, ul. Wileńska 7e/9, kod. 31- 413, NIP: 7952253982, REGON: 121044328.
1.3. „Kupujący” - osoba fizyczna lub prawna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
1.4. „Sklep internetowy” – strony internetowe stanowiące własność biura "BobSTUDIO" Pracowni Architektoniczno - Konstrukcyjnej: www.projektgarazu.pl, www.bobhall.pl, www.projektbudynkugospodarczego.pl, www.nowoczesne-projektydomow.pl, www.bobprojekt.pl
1.5. ,,Towar” – Projekt dostępny w Sklepie internetowym.

2. Warunki ogólne
2.1. Zakup Towaru w Sklepie internetowym jest równoznaczny z zaakceptowaniem Regulaminu.
2.2. Towary zostały przygotowane w języku polskim przez uprawnionych projektantów zgodnie
z odpowiednimi normami określonymi w Prawie Budowlanym obowiązującymi na czas opracowania projektu oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.
2.3. Projekty mogą być wykorzystane do realizacji inwestycji przez Kupującego po przeprowadzeniu adaptacji projektów gotowych do warunków lokalnych i przepisów obowiązujących.
2.4. Towary dostępne w Sklepie internetowym są wolne od wad fizycznych i prawnych. Dokumentacja techniczna projektu gotowego może być wykorzystana jednorazowo, do realizacji jednego budynku.
2.5. Niniejsze Towary chronione są Ustawą o Prawie Autorskim z 1994r. (Dz. U. Nr 24, poz.83). Z uwagi na prawa, wynikające z ustawy o prawie autorskim i przepisów i prawach pokrewnych, każdy egzemplarz Towaru jest oryginalnie zabezpieczony plombą. Usunięcie przez Kupującego plomby skutkuje
o jednorazowym ich wykorzystaniu do realizacji przez Kupującego.
2.6. Sprzedający dołącza do Projektu gotowego bezpłatną pisemną zgodę autora do wprowadzenia zmian
w dokumentacji. Zmiany w dokumentacji mogą być naniesione tylko przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia, a wszystkie zmiany muszą być naniesione zgodne z obowiązującymi normami i przepisami Prawa Budowlanego oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
2.7. Oferowane Projekty opracowane zostały przez uprawnionych projektantów, a ich uprawnienia budowlane oraz oświadczenie o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na czas opracowania projektu są dołączone do dokumentacji wraz z zaświadczeniem
o przynależności do odpowiednich izb inżynierskich w tym czasie.
2.8. Ze względu na ochronę praw autorskich Sprzedającego nieudostępniana jest dokumentacja techniczna w wersji elektronicznej.
2.9. Podane przy Towarach ceny są kwotami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażane w złotych polskich.
2.10. Zawartość projektu gotowego podana jest przy prezentacji Towaru w Sklepie internetowym.
2.11. Informacje znajdujące się na stronie internetowej www.projektgarazu.pl, www.bobhall.pl, www.projektbudynkugospodarczego.pl, www.nowoczesne-projektydomow.pl, www.bobprojekt.pl
nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3. Składanie zamówienia
3.1. Kupujący może złożyć zamówienie na Towar za pomocą:
a) formularza zamówienia na stronach: www.projektgarazu.pl, www.bobhall.pl, www.projektbudynkugospodarczego.pl, www.nowoczesne-projektydomow.pl, www.bobprojekt.pl
b) adresu e-mail: podany na stronach internetowych
c) telefonicznie: podany na stronach internetowych
Zamówienia w formie elektronicznej można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu przez cały rok.
3.2. Przy składaniu zamówienia Kupujący zobowiązani są do podania swoich danych osobowych:
a) imienia i nazwiska, lub pełnej nazwy firmy
b) dokładnego adresu (ulicy, numer budynku, numer mieszkania , kod, miasto )
c) numeru telefonu , pod którym będzie można potwierdzić zamówienie
d) adresu e-mail, pod którym będzie można potwierdzić zamówienie
3.3. Kupujący zamawiając projekt zobowiązany jest podać jego nazwę, symbol oraz wersję.
3.4. Zamówienia internetowe zostaną potwierdzone przez Sprzedającego do 24 godzin w dni robocze
na podany przez zamawiającego adres e-mail lub na podany numer telefonu, a następnie przekazane
do realizacji.
3.5 Zamówienia złożone w piątek po godz. 12:00, oraz dni ustawowo wolne od pracy będą potwierdzane
w następującym dniu roboczym.
3.6. Po dokonaniu zakupu wybranego Towaru na stronach Sklepu internetowego następuje zawarcie umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, której przedmiotem jest Towar wskazany w zamówieniu.
3.7. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z:
- akceptacją niniejszego regulaminu.
- wyrażeniem zgody na zawarcie umowy sprzedaży
- wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży ze Sprzedającym.
3.8. Składając zamówienie Kupujący jednocześnie oświadcza, iż wszelkie podane przez niego dane
w związku ze składanym zamówieniem, są prawdziwe. Sprzedający nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości, jednak Kupujący oświadcza, iż wyraża zgodę na weryfikację danych przez Sprzedającego.

4. Realizacja zamówienia i forma płatności
4.1. Warunkiem realizacji zamówienia przez Sprzedającego jest prawidłowo wypełniony formularz przez Kupującego, oraz podanie przy wypełnianiu formularza zamówienia, danych osobowych zgodnych z prawdą
i potwierdzenie zgody na ich weryfikację.
4.2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia w przypadku, gdy Kupujący nie wyraził zgody na weryfikacje podanych przez Siebie danych, lub gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane,
a w tym informacje dotyczące jego zdolności do czynności prawnej.
4.3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia, gdy uzna, iż w zamówieniu złożonym przez Kupującego występuje podejrzenie działania niezgodnego z prawem lub nadużycia,
a w szczególności podszywania się pod inną osobę lub użycia cudzych danych identyfikujących w Sklepie internetowym.
4.4. Sprzedający zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości jego potwierdzenia (np. z powodu błędnych danych kontaktowych)
4.5. Sprzedający Towary dostarcza za pośrednictwem Poczty Polskiej.
4.6. Koszty wysyłki na terenie Polski pokrywa Sprzedający.
4.7. Koszty przesyłki zagranicznej pokrywa Kupujący.
4.8. Sprzedający zamówiony towar wysyła max do 7dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia.
4.9 Jeśli wystąpią okoliczności wyjątkowe, uniemożliwiające dotrzymanie terminu, Kupujący zostanie natychmiast powiadomiony przez Sprzedającego.
4.10. Po nadaniu przez Sprzedającego przesyłki, termin dostawy jest uzależniony od trybu pracy przewoźnika czyli Poczty Polskiej.
4.11. Zamówione towary są oryginalnie zabezpieczone i dodatkowo są starannie pakowane, aby dotarły
w idealnym stanie do Kupującego.
4 .12. Kupujący może dokonać płatności za zamówiony Towar w następujący sposób:
a) za pobraniem pocztowym – należność pobiera listonosz,
b) przelewem – w formie przedpłaty na konto Sprzedającego:
MBank: 74 1140 2004 0000 3502 6659 9309
4.13. W przypadku wybrania opcji zapłaty typu „przelew” zamówienie zostanie przekazane do realizacji
w momencie pojawienia się wpłaty na koncie Sprzedającego.
4.14. W przypadku wybrania opcji zapłaty typu „za pobraniem” zamówienie jest realizowane po przesłaniu potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego.
4.15. Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód sprzedaży - faktura VAT.

5. Odstąpienia od umowy i zwrot i wymiana towaru
5.1. Kupujący zgodnie z zapisami ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z 2 marca 2000 roku (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 roku) z uwzględnieniem rozumienia pojęcia "Konsument" wyjaśnionym w art. 221 K.C., ma prawo do rezygnacji z zakupu bez podania przyczyn, w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia Towaru.
5.2.Odstąpienie od zakupu następuje z chwilą dostarczenia przez Kupującego na adres Sprzedającego pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od zakupu dokumentacji projektowej podpisanego przez Kupującego wraz z dokumentacją projektową i bezpłatnymi dodatkami wysłanymi wraz z projektem.
5.3. Każdy zwrot należy zgłaszać telefonicznie Sprzedającemu celem ustalenia szczegółów.
5.4. Zwrotowi może podlegać tylko dokumentacja pełna pod warunkiem, że Sprzedający otrzyma Towar zabezpieczony plombą, w idealnym stanie, nienoszącym śladów otwierania, rozszywania, kopiowania itp.
W przypadku, gdy zwrócony Towar nosić będzie ślady użytkowania, kopiowania, adaptacji lub zaistnieje podejrzenie innych działań wskazujących na powielanie dokumentacji zwrot nie zostanie przyjęty.
5.5. Zwracany projekt należy w całości bezpiecznie zapakować, dołączyć fakturę VAT lub jego kserokopię,
a następnie odesłać na swój koszt na adres BobSTUDIO Pracownia Architektoniczno – Konstrukcyjna,
ul. Wileńska 7e/9, 31- 413 Krakowie, z adnotacją "zwrot projektu".
5.6. Przesyłki wysyłane na koszt BobSTUDIO będą zwracane do Kupującego z adnotacją "odmowa przyjęcia".
5.7. Sprzedawca prześle Kupującemu niezwłocznie fakturę korygującą, a ten zobowiązany jest - także niezwłocznie - odesłać Sprzedawcy podpisaną kopię faktury korygującej, która będzie podstawą
do przekazania Kupującemu zwrotu należności.
5.8. Podpis Kupującego na fakturze korygującej jest wymagany rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22.03.2002 r. par.41, pkt 4.
5.9. Należność zwracana jest przelewem na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy po otrzymaniu przez Sprzedającego podpisanej przez Kupującego faktury korygującej.
5.10. Kwota za odesłany Towar (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy i pakowanie) zostaną przekazane Kupującemu w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania od Kupującego Towaru na wskazane przez Kupującego konto bankowe.
5.11. Wymianie może podlegać niewadliwa, pełna dokumentacja, w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia Towaru pod warunkiem zachowania oryginalnych zabezpieczeń w postaci plomby,
z zapewnieniem, że nie była kopiowana ani w żaden sposób wykorzystana.
5.12. Nie może zostać zwrócony bądź wymieniony Towar po usunięciu, rozcięciu lub zniszczeniu przez Kupującego oryginalnego zabezpieczenia Towaru w postaci plomby, albowiem świadczy to o jednorazowym wykorzystaniu praw autorskich przysługujących Sprzedającemu.
5.13. Wymiana lub zwrot Projektu obciąża Kupującego opłatą manipulacyjną związaną z przygotowaniem dokumentacji w wysokości 300zł/brutto.
5.14. Koszty pocztowe wymiany pokrywa Kupujący, zarówno przy odsyłaniu oddawanej dokumentacji jak
i przy odbiorze dokumentacji nowej - po wymianie.
5.15. Szczegóły wymiany wraz z ustaleniem dodatkowych kosztów należy każdorazowo ustalać
ze Sprzedawcą.
5.16. Do wymienianego projektu należy przesłać oświadczenie o jego zamianie oraz o niewykorzystaniu Projektu.

6. Uwagi i Reklamacje
6.1 Zgłoszenia zawierające uwagi, pytania, reklamacje, sugestie, informacje o zaistniałych problemach dotyczących Sklepu internetowego Kupujący może zgłosić Sprzedającemu:
a) pocztą elektroniczną na adres: biuro@bobstudio.eu,
b) telefonicznie do Sklepu Internetowego pod nr (12) 358 15 63 w dni powszednie w godzinach 10:00 – 16:00,
c) listownie na adres: BobSTUDIO Pracownia Architektoniczno - Konstrukcyjna
ul. Wileńska 7e/9, 31-413 KRAKÓW
6.2. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Kupującego dowodu zakupu towaru (faktura VAT).
6.3. Sprzedający w możliwie najkrótszym czasie odpowie na zgłoszenie Kupującego.

7. Przetwarzanie danych osobowych
7.1. Administratorem zgromadzonych danych osobowych jest: BobSTUDIO" Pracownia Architektoniczno – Konstrukcyjna Katarzyna Jakubczak - Malec z siedzibą w Krakowie, ul. Wileńska 7e/9, kod. 31- 413, NIP: 7952253982, REGON: 121044328,
7.2. Dane gromadzone przez Sprzedającego podczas zamawiania Towaru są wykorzystywane jedynie
w zakresie koniecznym do realizacji zamówienia (tj. wystawienia faktury/rachunku, prowadzenia sprawozdawczości finansowej, w celu dostarczenia klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń i ewentualnie realizacji późniejszych uprawnień kupującego wynikających z umowy kupna sprzedaży).
7.3. Informacje podawane przez Kupującego nie są wykorzystywane w celach marketingowych i nie
są udostępniane innym firmom i osobom trzecim, które nie biorą udziału w procesie sprzedaży i wysyłki.
7.4. Dane Kupującego są przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które zostały określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 nr 133, poz 883) o ochronie danych osobowych oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.
7.5. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
7.6. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne.

8. Informacje dodatkowe
8.1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania w każdym momencie poszczególnych Towarów
z oferty bez podawania przyczyn.
8.2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.
8.3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do stałego udoskonalania Towarów prezentowanych w ofercie, dlatego też mogą wystąpić niewielkie różnice pomiędzy projektami prezentowanymi w Sklepie internetowym, a ich dokumentacją techniczną jednakże fakt ten wyklucza podstawę do roszczeń wobec Sprzedającego.
8.4. W Sklepie internetowym prezentacja Towaru i dane techniczne Towaru przygotowane są ze szczególną starannością i dokładnością istnieje jednak możliwość wystąpienia niezamierzonego błędu w publikacji
w Sklepie internetowym jednak ten fakt wyklucza podstawę do roszczeń wobec Sprzedającego.
8.5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie.
8.6. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmówienia realizacji zamówienia, również bez podania przyczyny
8.7. Wszelkie materiały graficzne wykorzystywane do prezentacji projektów oraz projekty są objęte ochroną prawa autorskiego. Wykorzystanie ich w celach komercyjnych lub reklamowych bez zgody
i wiedzy autorów grozi konsekwencjami prawnymi.
8.8. Kupujący projekt otrzymuje zgodę na wykorzystanie go do jednorazowej realizacji bez prawa
do kopiowania, powielania i rozpowszechniania.
8.9. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.
8.10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.


Privacy Policy

Informacje ogólne.

Operatorem Serwisu bobstudio.eu projektgarazu.pl bobhall.pl projektbudynkugospodarczego.pl nowoczesne-projektydomow.pl, bobprojekt.pl jest


BobSTUDIO
Pracownia Architektoniczno - Konstrukcyjna
ul. Wileńska 7e/9
31-413 KRAKÓW
Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

Informacje w formularzach.

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

Informacja o plikach cookies.

Serwis korzysta z plików cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach:
Polityka ochrony prywatności Google Analytics
Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Logi serwera.

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
czas nadejścia zapytania,
czas wysłania odpowiedzi,
nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
informacje o przeglądarce użytkownika,
Informacje o adresie IP.
Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Udostępnienie danych.

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Internet Explorer
Chrome
Safari
Firefox
Opera
Android
Safari (iOS)
Windows Phone
Blackberry
 
 
 
Created by LINGNET


TA STRONA UŻYWA COOKIE


X Nie pokazuj więcej
Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki